Global home iconMiTek Global Home

Instalacje w stropach „Posi-Joists”

Główną zaletą system belek stropowych „posi-joists” jest łatwość poprowadzenia w stropach instalacji  a następnie łatwy dostęp do nich,  przy wszelkich pracach  rewizyjnych czy naprawczych. 

Przykładowe rozmieszczenie instalacji w stropie Posi-Joist

Tendencją współczesnego budownictwa jest coraz szersze zastosowanie wentylacji mechanicznej oraz systemów rekuperacji ciepła. Dlatego architekci i konstruktorzy na całym świecie poszukują praktycznych rozwiązań w tym zakresie. Stąd też  technologia „posi-joists” pozwalająca łatwo prowadzić instalacje cieszy się na świecie rosnącą popularnością.

Przykładowe rozmieszczenie instalacji w stropie Posi-Joist

Różne typy łączników belek „posi-joists” pozwalają poprowadzić przewody o wysokości;
a) przy przekrojach okrągłych do średnicy 108mm (typ PS-8) do 275mm (typ PS-16) ,
b) przy przekrojach kwadratowych od przekątnej  95mm (PS-8) do 220mm (PS-16),
c) przy przekrojach prostokątnych od max. 50mmx270mm ( przy PS-8) do max. 200mmx260mm (przy PS-16)

Jeśli byłby wymagany otwór szerszy niż wynikający z rozmiarów łącznika, można wstawić w strukturze belki dwa pionowe elementy drewniane dla poprowadzenia instalacji

Warto dodać, że w przeciwieństwie do systemu „Posi-Joists”, przy belkach z litego drewna lub belkach ze środnikiem z płyty OSB wymagane jest wiele prac przy wierceniu otworów. Co więcej, istnieje cały zespół reguł ograniczających ich wielkość i umiejscowienie. Na przykład przy belkach „Posi-Joists” można swobodnie umieścić rury kanalizacyjne przy podporze.