fbpx

F A Q

Najpopularniejsze pytania

Czy można importować do programu lub eksportować z programu rysunki lub pliki wiązarów?

Tak. W programie znajduje się opcja zarówno importowania podkładów rysunkowych (z programów typu CAD) lub eksportowania dowolnie wybranych rzutów a także wiązarów do plików *.dwg, *.dxf lub innych (pliki maszynowe, pdf, Viewer).

Czy można importować lub eksportować obiekty BIM?

W programach “TrussCon Projekt” oraz “RoofCon Projekt” nie ma takiej mozliwości.
Jedynie program “PAMIR” umożliwia zaimportowanie lub wyeksportowanie plików BIM. Dostepne rozszerzenia plików: *.ifc lub *.ifcZIP.

Według jakich norm wykonywane są obliczenia inżynierskie w programie? Jakie możliwości obliczeniowe posiada oprogramowanie ?

Program wykonuje obliczenia według aktualnych norm obliczeniowych typu Eurokod. Program przeprowadza obliczenia elementów konstrukcyjnych według zaawansowanych metod obliczeniowych, z uwzględnieniem sztywności węzłów. Program przeprowadza obliczenia dla SGN oraz SGU wiązarów i stropów, posiada moduł do obliczania drgań konstrukcji (stropy oraz wiązary attykowe, gdzie pas dolny wiązara jest wykorzystany jako strop), moduł do obliczania wiatrownic a także przeprowadza obliczenia nadproży w ścianach szkieletowych..

Jakie elementy konstrukcyjne możemy zaprojektować w programie?

 

Program zawiera moduły do projektowania wiązarów drewnianych łączonych płytkami kolczastymi, ścian szkieletowych oraz belek stropowych kratownicowych, z drewna litego czy belek i krokwi w technologii Posi. Ponadto w programie możemy modelować poszycie stropów czy dachów z wybranych materiałów (płyty MFP, OSB itd.).

 

Czy można projektować w programie konstrukcje z drewna klejonego lub innego (LVL, BSH)?

 

Program posiada biblioteki tarcicy litej, drewna klejonego a także drewna typu BSH lub LVL a także kształtowników stalowych. Ponadto można w programie wprowadzać dowolne przekroje drewniane. Do projektowania wiązarów należy stosować drewno lite, pozostałe materiały możemy dowolnie wykorzystać jako podciągi, belki czy słupy. Program oblicza takie elementy zgodnie z ich specyfiką materiałową (dotyczy to także belek lub słupów stalowych).

Czy w programie można projektować konstrukcje drewniane przegubowe (belki, ramy)?

 

W programie możemy projektować takie konstrukcje jak: wiązary łączone na płytki kolczaste, ściany szkieletowe, belki stropowe. Możemy także przeprowadzić obliczenia murłat, płatwi, belek lub słupów. Program jednak nie służy do projektowania więźb tradycyjnych, ustrojów ramowych czy klasycznych połączeń ciesielskich, pomimo iż istnieje możliwość obliczania łączników czy wrębów.

 

Czy można drukować obliczenia z programu w językach obcych?

 

Tak, program daje możliwość wybrania innego języka obsługi niż polski. Program przeprowadza jednak obliczenia konstrukcji według polskiego eurokodu i związanych z nim załączników, jednak wyniki obliczeń można wygenerować w językach obcych np. angielskim, niemieckim, rosyjskim, szwedzkim, norweskim lub innym.

Jakie są wymagane minimalne wymagania sprzętowe?

 

Wymagania sprzętowe do oprogramowania Mitek;
– 

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 29K 59-220 Legnica
tel. 76-8628988 e-mail: biuro@mitek.pl