fbpx

OPROGRAMOWANIE

Dla producentów i biur projektowych

OPROGRAMOWANIE W ZAKŁADZIE PREFABRYKACJI

We współczesnym świecie trudno sobie wyobrazić produkcję przemysłową bez wspomagania ze strony oprogramowania komputerowego. Podobnie jest również w przypadku wytwarzania prefabrykowanych konstrukcji drewnianych. Specjalistyczne oprogramowanie dostarczane producentom wiązarów przez Mitek pozwala nie tylko dokonywać dokładnych obliczeń wytrzymałościowych ale też pomaga rozwiązywać podstawowe problemy w funkcjonowaniu zakładów.

Generowanie dokumentacji produkcyjnej
Oprogramowanie Mitek Industries tworzy projekt konstrukcji tj. generuje geometrię wiązarów, dobiera przekroje tarcicy oraz łączniki w węzłach. Równocześnie, w tle pracy projektanta, powstaje dokładna dokumentacja warsztatowa. Program tworzy dokumentację na poszczególne stanowiska linii technologicznej.
Pierwszą fazą w produkcji wiązarów jest wycięcie elementów. Dokumentacja na piłę specyfikuje każdy element z podaniem długości oraz kątów. Zestawienie takie może być sporządzone tak w formie wydruku papierowego jak w postaci pliku sterującego do sterowania piły.

Drugim etapem jest połączenie wyciętych elementów w wiązary poprzez wprasowanie płytek w węzły. Program generuje na stanowisko pras szczegóły węzłów podające rodzaj oraz umiejscowienie łączników. Ponadto dla systemów laserowej projekcji generowane są pliki umożliwiające rzutowanie rysunków na powierzchnię stanowiska. Podobnie systemy prasowania posiadające automatyczne ustawianie szablonu (niektóre typy pras stołowych) otrzymują z programu rysunek wiązara w postaci elektronicznej.

Zarządzanie gospodarką materiałową

Oprogramowanie Mitek Industries dla zakładów wiązarów pozwala producentom dostosowywać projektowanie do własnej gospodarki magazynowej. Projektant wprowadza do programu przekroje tarcicy oraz łączniki, jakie zakład aktualnie posiada lub będzie zamawiał. W razie potrzeby można szybko przeprojektować daną konstrukcję tak, aby wykorzystać zapas magazynowy. Program automatycznie generuje precyzyjne zestawienie potrzebnych materiałów, co ułatwia zamawianie.

Wyceny i ofertowanie

Ponieważ zakłady wiązarów masowo wykonują wszelkie konstrukcje dla różnego rodzaju odbiorców istnieje potrzeba wykonywania wielu ofert (wycen). Wspomaga to specjalistyczny moduł w programie Roofcon Trusscon. Biorąc za punkt wyjścia zużycie podstawowych materiałów (drewna, płytek) pozwala on zdefiniować użytkownikowi inne składniki wyceny jak koszt impregnatu, transportu, narzut kosztów ogólnozakładowych, marże itd. Oprogramowanie pozwala wycenić robociznę w procesie produkcji.

Podział do transportu

Z uwagi na wielkość wiązarów powstaje problem transportu. Najczęściej, w przypadku dużych elementów dzieli się je na czas transportu. Na placu budowy wiązary są łączone z dostarczonych części (zwykle 2 elementy) w całość. Oprogramowanie Mitek Industries umożliwia przeprowadzenie takiego zaprojektowania konstrukcji aby wielkość elementów odpowiadała możliwościom przewozu.

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 29K 59-220 Legnica
tel. 76-8628988 e-mail: biuro@mitek.pl