fbpx

PARAMETRY PŁYTEK

Opis łącznika

PARAMETRY PŁYTEK KOLCZASTYCH

Wymogi techniczne odnośnie płytek kolczastych są określane w normach. W Polsce jest to europejska norma PN-EN 14545:2011 – „Konstrukcje drewniane – Łączniki typu wkładek i pierścieni – Wymagania”. Jest to norma zharmonizowana z dyrektywą 89/106/EEC. Ta regulacja prawna określa wymagania i metody badań dotyczące materiałów, geometrii, wytrzymałości, sztywności i trwałości (tj. zabezpieczeń antykorozyjnych) łączników stosowanych w nośnych konstrukcjach drewnianych, a wśród nich także płytek kolczastych. Norma Europejska wyznacza również procedury oceny zgodności wraz z wymaganiami związanymi z oznakowaniem tych wyrobów. Wymagania normowe to m.in.:

1. Płytki kolczaste powinny być produkowane ze stali o grubości od 0,9mm do 3mm.

2. Płytki stosuje się w celu połączenia dwóch lub większej liczby elementów drewnianych jednakowej grubości w jednej płaszczyźnie.

3. Każdy rodzaj płytki kolczastej powinien być oznakowany własnym znakiem identyfikacyjnym umieszczonym na wyrobie.

Dane techniczne płytki kolczaste nie określa jeden parametr a cały zespół danych, a mianowicie:

1. Deklarowana grubość płytki.

2. Deklarowane wymiary płytki (w mm).

3. Nośność charakterystyczna zakotwienia płytki – łącznie z odpowiednią gęstością charakterystyczną drewna lub klasą wytrzymałości drewna.

4. Nośność charakterystyczna płytki na rozciąganie.

5. Nośność charakterystyczna płytki na ściskanie.

6. Nośność charakterystyczna płytki na ścinanie.

7. Moduł poślizgu płytki (odniesiony do jednostki powierzchni efektywnej łącznie z odpowiednią gęstością średnią drewna).

Uzyskiwanie powyższych parametrów i sposób ich określania są precyzyjnie podane w normie PN-EN 14545 wraz z normami powołanymi. Wytrzymałość i sztywność płytek kolczastych nie jest określana teoretycznie. Tą charakterystykę uzyskuje się wyłącznie na podstawie badań wykonanych przez uprawnione laboratorium. Metodyka prowadzenia testów w sposób precyzyjne określają stosowane normy. Parametry wytrzymałościowe płytek są rzeczą złożoną. Nie zawsze np. płytka z grubszej blachy i z wyższymi kolcami ma większa nośność charakterystyczną zakotwienia. Na ten bardzo istotny parametr ma wpływ liczba kolców, ich rozmieszczenie oraz kształt.

Przy obliczaniach wytrzymałościowych konstrukcji i doborze płytek w węzłach, zgodnie z obowiązującymi normami konstrukcyjnymi brane są do wyliczeń wszystkie parametry łączników. Poza tym w projekcie wiązarów istotną rolę mają same wymiary płytki, które wpływają na wielu warunków, jakie muszą zostać sprawdzone. Są to m.inn.: minimalne odległości od krawędzi na podporze, zachodzenie płytki na łączone pasy, sprawdzanie rozwarstwienia drewna itd. W nowych europejskich normach do projektowania konstrukcji drewnianych (Eurokod 5), dobór płytki determinuje model statyczny gdyż jest to tzw. „model podążający za płytką”. Stąd też zamiana przewidzianej w projekcie płytki kolczastej na płytkę innego rodzaju wymaga dokonania ponownych obliczeń wytrzymałościowych (wykonania nowego projektu).

Więcej na ten temat – „Informacja na temat zamiany płytek w projekcie”

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 29K 59-220 Legnica
tel. 76-8628988 e-mail: biuro@mitek.pl