fbpx

PRODUKCJA

Prefabrykacja konstrukcji

PROCES PRODUKCJI

Wytwarzanie prefabrykowanych konstrukcji ciesielskich z zastosowaniem płytek kolczastych odbywa się w następujących etapach:

1. Opracowanie projektu i dokumentacji produkcyjnej (warsztatowej).
2. Wycięcie elementów wiązara.
3. Łączenie poszczególnych części w wiązar przez wprasowanie w węzły płytek kolczastych.
Po wykonaniu wiązarów są one transportowane na plac budowy. Tutaj wykonuje się szybki montaż gotowej konstrukcji.

Opracowanie projektu
Każdy zakład prefabrykacji posiada własne biuro projektowe. Jego zadaniem jest m.in. opracowanie dokumentacji produkcyjnej na stanowisko pił oraz prasowania.
Ponadto projektanci opracowują podział wiązarów do transportu i wykonują specyfikację materiałów potrzebnych do realizacji danego zlecenia.

Wycinanie elementów wiązarów
Podstawą pracy na stanowisku pił jest część dokumentacji produkcyjnej nazywana „listą cięć”. Specyfikuje ona każdy element konstrukcji, podając ich ilość oraz symbol ułatwiający składanie poszczególnych części w cały wiązar. Symbol danej części jest zapisany ręcznie na drewnie. Jednakże niektóre typy pił posiadają drukarki pozwalające nadrukowywać etykiety do naklejenia na drewno lub te informacje są nanoszone bezpośrednio na tarcicę.

W produkcji wiązarów stosuje się dwa rodzaje pił poprzecznych:

1. Wielotarczowe z 2-3 tarczami tnącymi po obu stronach wycinanego elementu.
2. Jednotarczowe z 1 ustawianą tarczą (zwykle z możliwością cięcia z pochylaniem)

Prasowanie wiązarów
Stanowisko prasowania w zakładzie wiązarów ma dwojakiego rodzaju funkcje:

a) zapewnia właściwy i powtarzalny kształt wiązara (jest jego „szablonem”),
b) łączy wycięte elementy w wiązar przez wciśnięcie płytek w węzły (zawsze równocześnie z góry i z dołu).
Funkcje te są w odmienny sposób rozwiązane w przypadku różnego rodzaju maszyn.

Najpopularniejsze rozwiązania to:
1. Prasy typu „C”.
Składają się one z przesuwanych stolików będących „szablonem” wiązara oraz zawieszoną nad nimi głowicą w kształcie litery „C”. Służy ona do wciskania płytek kolczastych. Umożliwia to ruchomy blat stolików. Aby raz ułożony szablon nie rozsunął się po zdjęciu gotowego wiązara, podłogę pod stanowiskiem wykłada się blachą stalową. Stoliki zaś wyposaża się od spodu w magnes stały lub elektromagnes. Niektóre stoliki mogą być też przesuwane na szynie.

2. Prasy stołowe.
W przypadku pras stołowych szablon wiązara jest ustawiany na dużym, stalowym lub drewnianym stole (do 42metrów długości). Pomocnicze ograniczniki tworzą kształt. Nad stołem przesuwa się most, na którym jest umocowane urządzenie wciskające płytki kolczaste.

Aby przyspieszyć układanie szablonu prasy, producenci wiązarów stosują specjalistyczne systemy laserowej projekcji. Generowane przez oprogramowanie zakładów rysunki wiązarów są wyświetlane na stanowisku prasowania. Laserowa wiązka pokazuje nie tylko jak ułożyć elementy tarcicy lecz również wskazuje dokładną pozycję płytek kolczastych.

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 29K 59-220 Legnica
tel. 76-8628988 e-mail: biuro@mitek.pl